Legeforeningens erfaringskonferanse om covid-19

Public | 25 October 2020 | Expires in 3 days | Views: 20
Clone Paste

Watch Live Legeforeningens erfaringskonferanse om covid-19

🆗✅𝐋𝐈𝐕𝐄:►🔴 https://onlinestremer.xyz/konferanse-om-covid-19/

🆗✅𝐋𝐈𝐕𝐄:►🔴 https://onlinestremer.xyz/konferanse-om-covid-19/

gD0eGJR.gif

16. oktober arrangerer Legeforeningen en åpen heldags erfaringskonferanse om covid-19. Konferansen er åpen for alle Legeforeningens foreningsledd og andre interesserte.
 
Formålet med konferansen er å få direkte erfaringer fra pandemien fra våre medlemmer og tillitsvalgte ute i tjenesten. Vi ønsker samtidig å få frem erfaringer om hva myndighetene og vi som profesjonsforening kan gjøre bedre. Erfaringene fra konferansen vil bli samlet og brukt i Legeforeningens videre arbeid.
 
Erfaringskonferansen arrangeres hovedsakelig som webinar, med noen innledere og et begrenset antall gjester fysisk til stede i Legenes hus. Konferansen strømmes også via Facebook.
 
Programmet i Legeforeningens erfaringskonferanse består av følgende tre hoveddeler:
 
• Beredskap i sykehusene – hva kan vi lære?
 
• Kommunal beredskap – hva kan vi lære?
 
• Erfaringer fra pandemien
Clone Paste